หน้าแรก    ผบ.ร้อย ตชด.435    ติดต่อเรา    รวมรูปภาพ    ทำเนียบผู้บริหาร    ข้อมูลหน่วยงาน    บทความ 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2008
ปรับปรุง 22/04/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,624,858
Page Views 3,133,642
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

หน้าแรก

ผบ.ร้อย ตชด.435

ข้อมูลหน่วยงาน

คำขวัญ

รับฟังความคิดเห็น

รวมรูปภาพ

ดาวน์โหลด

บุคลากรสายงาน

หน่วยสังกัด บช.ตชด.

สถานีวิทยุออนไลน์

จังหวัดตรัง

เอกชนจังหวัดตรัง

หน่วยงานในจังหวัดตรัง

 

สมุดเยี่ยม

513 ข้อความ

 1. 513
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:15

  ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

 2. 512
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:14

  เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 3. 511
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:14

  เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 4. 510
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:13

  เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 5. 509
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:13

  เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 6. 508
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:12

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

 7. 507
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:07

  สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 8. 506
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:06

  ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ .เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

 9. 505
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:05

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก  ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 10. 504
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:04

  ถวายดินถวายฟ้าทั้งหล้าแหล่งถวายความเจิดแจรงแห่งยุคสมัยถวายความดีงามความเป็นไทยถวายใจจงรักมั่นภักดี

 11. 503
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:03

  พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 12. 502
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 14:00

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรหลายล้านคน จนนานาประเทศทั่วโลกยกย่องว่าเป็น " พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 13. 501
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 13:54

  ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ
  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

 14. 500
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 13:53

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 15. 499
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.200.18 26/02/2014 13:46

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์กลับกลายเป็นสุข ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความสุข

 16. 498
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 13:45

  ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไปด้วยเทอญ ..

 17. 497
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.200.18 26/02/2014 13:45

  ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด

 18. 496
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ อีเมล์ 180.183.200.18 26/02/2014 13:45

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

 19. 495
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ 180.183.200.18 26/02/2014 13:42

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 20. 494
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:41

  เราชาวไทยควรยึดแบบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

ข้อความทักทาย

ชื่อ: อีเมล:

  Copyright 2005-2013 ตชด.435 ตรัง.คอม All rights reserved.
view