หน้าแรก    ผบ.ร้อย ตชด.435    ติดต่อเรา    รวมรูปภาพ    ทำเนียบผู้บริหาร    ข้อมูลหน่วยงาน    บทความ 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2008
ปรับปรุง 28/09/2023
สถิติผู้เข้าชม 2,567,978
Page Views 3,073,626
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

หน้าแรก

ผบ.ร้อย ตชด.435

ข้อมูลหน่วยงาน

คำขวัญ

รับฟังความคิดเห็น

รวมรูปภาพ

ดาวน์โหลด

บุคลากรสายงาน

หน่วยสังกัด บช.ตชด.

สถานีวิทยุออนไลน์

จังหวัดตรัง

เอกชนจังหวัดตรัง

หน่วยงานในจังหวัดตรัง

 

สมุดเยี่ยม

514 ข้อความ

 1. 454
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.158.140 14/01/2014 09:55

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์กลับกลายเป็นสุข ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความสุข

 2. 453
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.158.140 14/01/2014 09:53

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 3. 452
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:32

  ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ .เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

 4. 451
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:30

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก  ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 5. 450
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:29

  เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 6. 449
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:28

  พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 7. 448
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:27

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 8. 447
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:24

  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 9. 446
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:23

  พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 10. 445
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:23

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 11. 444
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 03/01/2014 10:18

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์กลับกลายเป็นสุข ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความสุข

 12. 443
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.159.200 02/01/2014 15:05

  ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 13. 442
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:07

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 14. 441
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:07

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน ทรงวิริยะอุตสาหะ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 15. 440
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:06

  บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

 16. 439
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:06

  โครงการฝนเทียมอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ปวงประชา
  ฉะนั้น ปวงประชาก็จงอย่าแล้งน้ำใจ

 17. 438
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:05

  ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล

 18. 437
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:04

  ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 19. 436
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:04

  เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 20. 435
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.149.128 07/11/2013 11:03

  กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครอง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับ ปวงประชาทั่วราช ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ

ข้อความทักทาย

ชื่อ: อีเมล:

  Copyright 2005-2013 ตชด.435 ตรัง.คอม All rights reserved.
view