หน้าแรก    ผบ.ร้อย ตชด.435    ติดต่อเรา    รวมรูปภาพ    ทำเนียบผู้บริหาร    ข้อมูลหน่วยงาน    บทความ 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2008
ปรับปรุง 22/04/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,612,246
Page Views 3,119,720
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

หน้าแรก

ผบ.ร้อย ตชด.435

ข้อมูลหน่วยงาน

คำขวัญ

รับฟังความคิดเห็น

รวมรูปภาพ

ดาวน์โหลด

บุคลากรสายงาน

หน่วยสังกัด บช.ตชด.

สถานีวิทยุออนไลน์

จังหวัดตรัง

เอกชนจังหวัดตรัง

หน่วยงานในจังหวัดตรัง

 

สมุดเยี่ยม

513 ข้อความ

 1. 493
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:40

  สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 2. 492
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:40

  พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 3. 491
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:38

  ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 4. 490
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:38

  ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 5. 489
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:36

  ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 6. 488
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:36

  ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 7. 487
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:33

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 8. 486
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:33

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก  ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 9. 485
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.152.89 26/02/2014 10:31

  โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 10. 484
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sigsour_5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 14:05

  พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 11. 483
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 14:03

  พระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 12. 482
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 14:02

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรหลายล้านคน จนนานาประเทศทั่วโลกยกย่องว่าเป็น " พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 13. 481
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 14:00

  ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ
  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

 14. 480
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 14:00

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 15. 479
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๒ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:55

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์กลับกลายเป็นสุข ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความสุข

 16. 478
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ ร้อย ๓ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:55

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์กลับกลายเป็นสุข ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความสุข

 17. 477
  Avatar
  ฝขว.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:54

  ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไปด้วยเทอญ ..

 18. 476
  Avatar
  ร้อย.บก.รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:52

  ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด

 19. 475
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:51

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

 20. 474
  Avatar
  รพศ.๕ พัน.๑ sf-5001@hotmail.com 180.183.147.24 21/02/2014 13:45

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้อความทักทาย

ชื่อ: อีเมล:

  Copyright 2005-2013 ตชด.435 ตรัง.คอม All rights reserved.
view