หน้าแรก    ผบ.ร้อย ตชด.435    ติดต่อเรา    รวมรูปภาพ    ทำเนียบผู้บริหาร    ข้อมูลหน่วยงาน    บทความ 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2008
ปรับปรุง 24/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 1,366,529
Page Views 1,802,659
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

หน้าแรก

ผบ.ร้อย ตชด.435

ข้อมูลหน่วยงาน

คำขวัญ

รับฟังความคิดเห็น

รวมรูปภาพ

ดาวน์โหลด

บุคลากรสายงาน

หน่วยสังกัด บช.ตชด.

สถานีวิทยุออนไลน์

จังหวัดตรัง

เอกชนจังหวัดตรัง

หน่วยงานในจังหวัดตรัง

 

                                                     
                                                                    พ.ต.ท.สุเทพ  สังวรกิตติวุฒิ
                                                                          ผบ.ร้อย ตชด.435

                                        
                                                ร.ต.อ.ไพโรจน์  ดำบัว                           ร.ต.อ.สมคิด  คงบัน                 
                                                รอง ผบ.ร้อย ตชด.435                         รอง ผบ.ร้อย ตชด.435                                                           

                                                                     
                                                                          ด.ต.นุกูล    ไกรเทพ
                                                                        จ่ากองร้อย ร้อย ตชด.435

                                                                                

                                                

                                                        ด.ต.หญิงธีรดา  พูลภักดี                        ด.ต.อนุรักษ์  ตูลเพ็ง                

                                                          งานธุรการกำลังพล                               งานธุรการกำลังพล

      

                       ร.ต.อ.วิไชย  สงทอง                            ร.ต.ต.ชอบ จิตรเวช                             ด.ต.ประเสริฐ  ชูจำ

                       งานแผนงบประมาณ                             งานแผนงบประมาณ                            งานแผนงบประมาณ

                  
                 ด.ต.พงษ์ศักดิ์  แก้วเรือง                         จ.ส.ต.พลายแก้ว  เหมนแก้ว                    ด.ต.หญิง อุษา  เหตุทอง 

                   งานส่งกำลังบำรุง                                      งานส่งกำลังบำรุง                                งานส่งกำลังบำรุง

        

           ร.ต.อ.วิเชือน  ทองฤทธิ์                           ด.ต.วาที  ทองย้อย                              ด.ต.วีระพงษ์  ขาวดี            

                               งานการข่าว                                         งานการข่าว                                       งานการข่าว

                                                     ร.ต.ต.ศราวุฒิ  สายสินธุ์                         ด.ต.หญิงผูกจิตร์  หนูคง                           ส.ต.อ.สุพล  บุพศิริ

                              งานกิจการพลเรือน                                งานกิจการพลเรือน                              งานกิจการพลเรือน                                                   

                                   

                             ร.ต.อ.ชอบ  บุญแสง                          ร.ต.ต.ประทิน  พูลภักดี                         ด.ต.สมภักดิ์  รามรักษ์

                                     งานสื่อสาร                                     งานสื่อสาร                                         งานสื่อสาร
                                                                                     

                    
                          ด.ต.หญิง มัทนา  สังหอ                      ด.ต.อมรศักดิ์  ทองฤทธิ์                           ด.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์  จันดี

                               งานพยาบาล                                     งานพยาบาล                                         งานพยาบาล

                    
                           ร.ต.อ.ศักดา  ดุกหลิ่ม                         ร.ต.ต.สกล  ขวานเพชร                           ด.ต.สุเทพ  จำเริญรักษ์
                                   งานขนส่ง                                          งานขนส่ง                                            งานขนส่ง
                                    
                                          ด.ต.สังวร  มูสิกะเจริญ                                   ด.ต.สุทธิพร  ศิริสมบัติ           

                                                   งานขนส่ง                                                    งานขนส่ง

                                                                                     

                                            ด.ต.สุทธิเมธ  หวังชัย                        ด.ต.หญิง จินดา  แก้วกลาง         
                                                      งานการเงิน                                     งานการเงิน                          

 

  Copyright 2005-2013 ตชด.435 ตรัง.คอม All rights reserved.
view